POMOC PIELĘGNIARSKA
Współpracujące z nami Centrum Opieki zapewni Państwu profesjonalną opiekę pielęgniarską, poszpitalną, usługi rehabilitacyjne...
Przy szkodach likwidowanych z OC sprawcy (wyjątkowo także NNW) poszkodowanemu może przysługiwać prawo do zwrotu za opiekę bliskich lub zapewnienia sobie odpłatnej opieki pielęgniarskiej.
Stale współpracujemy z Centrum Pielęgniarskiej Opieki Domowej i Rehabilitacji NURSING, które świadczy usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne i opiekuńcze w zakresie:
  • Pielęgnacji przewlekle i obłożnie chorych w domu
  • Całodobowej opieki poszpitalnej
  • Zabiegów pielęgniarskich
  • Opieki nad ludźmi w podeszłym wieku
  • Opieki nad chorym i zdrowym dzieckiem
  • Opieki poporodowej nad matką i dzieckiem
  • Rehabilitacji i kinezyterapii
  • Pomocy w organizacji leczenia
  • Porad pielęgniarskich w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością
Telefon całodobowy: 0605 33 11 93
lub (0..71) 78-44-712
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional