OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY Zaleca się aby w procesie karnym przeciw sprawcy osoba pokrzywdzona brała czynny udział jako oskarżyciel posiłkowy. Może dzięki temu kontrolować przebieg procesu, aby uniknąć np. uniewinnienia sprawcy, co uniemożliwia staranie się o odszkodowanie. Nie jest tu wymagany adwokat a udział w procesie jest bezpłatny. Każdy pokrzywdzony otrzymuje pisemne zawiadomienie o przekazaniu sprawy na drogę sądową przeciw sprawcy – jest tam też informacja o terminie i miejscu zgłoszenia jako oskarżyciel posiłkowy.
Pobierz wzór wniosku - plik PDF.

.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional