DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

W razie powstania szkody poszkodowany może zgłaszać określone roszczenia zależnie od sytuacji, przyczyn i okoliczności powstania szkody...
Należy tu rozróżnić roszczenia wobec własnego ubezpieczyciela - np. polisy NNW oraz wobec sprawcy takiego zdarzenia - OC sprawcy. Dodatkowo przy wypadkach w pracy - roszczenia wobec ZUS. Można uzyskać odszkodowania z różnych źródeł równocześnie...
Szkody pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe upada (nie posiada środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli) lub sprawca szkody nie był ubezpieczony, choć był do tego zobowiązany bądź nie został ujęty (dot. kierowcy).
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional